Baby, Don't Let Me Go Lyrics

by Phúc Trường

Lại gần bên em đi anh, lại cầm tay em đi anh
Ðể bờ môi này làm anh cảm thấy nhớ em khi buồn
Hãy ngồi bên em đêm nay, hãy dành cho em đêm nay
Và ngày mai tình yêu đó đến bên em.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Xin mãi đến bên em
(Baby xin người cứ đến bên em)
Xin người cứ nói yêu em
(Baby xin người nói yêu em)

Xin mãi đến bên em
(Baby xin người cứ đến bên em)
Xin người cứ nói yêu em
(Baby xin người nói yêu em)

Ôm em trong tay đừng xuy nghĩ
Ôm em trong tay nâng nghĩ suy
Sẽ luôn bên trọn đêm nay
Sẽ luôn bên em phút mê saỵ

Yêu em... yêu em bằng con tim
Yêu em... yêu em thôi nhé anh
Yêu em... yêu em bằng con tim
Yêu em... yêu em đừng nghi ngờ.