Em Chỉ Thế Thôi Sao Lyrics

by Khánh Ðơn


Kẻ bạc tình người hãy nói đi vì sao cứ dối gian nhau làm chi,đã không yêu nhau thì thôi em cứ nói ra từ đầu không yêu sao em lại nói yêụÐến một ngày người bỗng bước đi,đành quên hết tháng năm ta còn nhau nỡ chôn sâu ân tình xưa em cất bước theo một người đang tâm em phụ tình của anh...........

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình em là thế tình em luôn là thế,những tjếng dối gian anh đây phải gánh muôn đời giờ không còn tin và không dám yêu một aịSợ khi yêu ai lại gặp ngưới giống em,tình em chỉ thế tình em luôn chỉ thế hãy cứ bước đi anh đây chẳng trách chi người và anh cầu mong ngày mai nếu yêu một aị.....xin em đừng yêu giống như anh.