Anh Là Lính Ða Tình Lyrics

by Unknown

Anh là lính đa tình
Tình non sông rất nặng
Tình hải hồ ươm mộng
Tình vũ trụ ngát xanh
Là mối tình rất êm đềm
Là tình riêng trong lòng
Anh yêu em!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Có lúc muốn hái hoa rừng
Anh gửi về em thêu áo
Và ngàn vì sao trên trời
Kết thành hạt chuỗi em đeo
Dù rằng đời lính không giàu
Mà chắc không nghèo tình yêu