Anh Chàng Ngây Thơ Lyrics

by Khánh Ðơn

Người ta cu[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
*' nói tôi là anh chàng ngây thơ
Vì yêu ai cũng sẽ bị người bỏ bơ vơ
Và trái tim của tôi đã yêu thật lòng quá
Mà không biết người có yêu mình thật không
Người ta cứ nói tôi là anh chàng ngu ngơ
Vì ai gian cũng kệ mà chẳng so đo
Người nói yêu chi tôi bỗng nhiên lạnh lùng quá
Thì ra em đã muốn theo người ta
Chàng trai ngây thơ là anh
Chàng trai ngu ngơ là anh
Một chàng trai không biết tính toán gi
Thà rằng ngây thơ mà vui
Thà rằng không dối lùa ai
Bị bỏ rơi hơn bỏ rơi người ta…..