Ðại Gia Lyrics

by Hồ Duy Minh

Thời buổi khó khăn mà người ta cứ thích làm đại gia
Có bao nhiêu cho đủ để mình được gọi là đại gia
Bắt trước người ta thích làm đại gia
Ðược bao lâu 5 3 4 bữa rồi đõ nợ người ơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Là đại gia phải nhiều tiền mới gọi là đại gia
Nhiều tiền nhưng phải vững bền mới gọi là đại gia
Còn ta đây có được gì mà đòi làm đại gia
Lỡ phong ba thì ai cứu lấy Người ta vất vã cả đời bây giờ thành đại gai
Còn ta chẳn qua nhất thời sao bằng được đại gia
Thì người ơi có tiêu sài nên nghĩ lại ngày mai
Chớ ra oai làm đại gia hết tiền ai cũng xa hơn.