Ðổi Thay Nào Lyrics

by Hữu Tam

Thay đổi na[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
`o, xa cách nào khiến cho chúng mình chỉ còn dỡ dang ...
Gian dối nào, toan tính nào khiến cho mối tình chỉ còn nát tan ...
Tình yêu ấy đã chết từ khi đôi trái tim chẳng chung lối về, anh với em đã thôi ngóng chờ, thôi vỗ về.
Tình yêu ấy đã chết từ khi bao dối gian đã len lõi vào che khuất đi thiết tha ấm nồng giữa chúng mình.
Giàu sang nào đó, thành công nào đó làm cho chúng ta đôi nẽo đôi đường.
Ðổi thay nào đó, lừa dối nào đó làm sao chúng ta có thể trở về ngày xưa ấm êm.