Em Là Vầng Trăng Của Anh Lyrics

by Sỹ Luân

Em là vầng trăng của anh
Em là vì sao ước mơ
Em là niềm tin của anh sống trên đời và cả mai saụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em là người anh nhớ mong
Em là người anh ngóng trông,
Ngóng trông hoài để thấy em hé môi cười
Rồi lòng anh vu vơ bao vần thợ

ÐK:
Ngày anh tìm thấy hạnh phúc đẹp nhất
Là ngày anh được có trái tim em trong vòng taỵ
Người anh yêu quý, yêu nhất, yêu mãi
Hằng đêm mong nhớ sẽ chỉ có em mà thôị

Người ơi hạnh phúc đâu dễ mà có
Thì ta hãy sống và hãy yêu cho hết mình,
Ðể cho trái tim sẽ còn mãi luôn gần nhau
Hãy sống cho thật lòng nhaụ