Em Có Hiểu Lòng Anh Lyrics

by Lương Gia Huy

Ðã rất lâu rồi, khi từ đâu, làm sao cuộc tình chia hai lối,
Người hỡi nếu yêu đừng gian dốị
Có những đêm buồn, ngồi một mình, lặng thinh,
Ðợi chờ em lên tiếng, chỉ thấy trái tim màu băng giá.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khi những đam mê của tình yêu xa vời,
Còn đâu nước mắt dối gian nhaủ
Em đã cho tôi màu xanh của hy vọng,
Làm sao ta đánh mất được nhaủ

Nghe nhói tim đau trời cao xanh ơi có thấu,
Em ơi, em có biết chăng?

ÐK:
Này người,
Người trói tim ta cho thêm đau,
Làm sao ta quên nhau người yêu dấủ
Em đã xa anh, tình mong manh, tiếc nhớ,
Ai mang ý tở

Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu năm,
Tình anh cũng bấy nhiêu, tình muôn thuở
Ðêm vắng sân ga, tàu kêu lên, kêu réo rắt
Hỏi tại saỏ Em có hiểu lòng anh?

* Người trói tim ta cho thêm đau,
Làm sao ta quên nhau người yêu dấủ
Ðêm vắng sân ga, tàu kêu lên, kêu réo rắt
Hỏi tại saỏ Em có hiểu lòng anh?