Bản Lĩnh Ðàn Ông Thời Nay Lyrics

by Lương Gia Huy

Chyện ngày xưa của tôi thật là khó nói ra
Vì cô ta nên tôi sống hư thân bấy lâu nay người ơi
Người đời cũng từng khuyên, người đời cũng từng chê
Nhưng may sao tôi đã gặp được anh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Này bạn thân của tôi, bạn hãy nói ra đi
Nói hết đi những chất chứa bấy lâu ở trong lòng
Bạn ơi, bởi vì sao mà bạn yêu, bởi vì sao mà bạn tin
Tin chi những lời cô ta nói

Làm sao đây khi tình yêu tôi đã trót trao cho người
Từ khi gặp lại anh là tôi đã nhận ra
Sao tôi sai lầm nhiều như thế

Bởi vì tôi cũng thế, cũng như anh mà thôi
Bởi vì tôi quá ngại đi đã không dám nói ra
Là đàn ông ai kông mang lòng kiêu hãnh

Giờ hai ta nhận ra đã sai bao ngày qua
Nào ta hãy bắt tay, nào ta hãy đứng lên
Là đàn ông hai ta hãy chứng minh
Bản lĩnh đàn ông thời nay