Ðừng Tìm Nhau Lyrics

by Nhật Ðăng

Ðừng tìm n[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
hau và đừng u sầụ
Vì tình yêu giờ đã phai màu
Người đã quên đi tình hôm nàọ
Cho tình ta bay caọ
Còn mình tôi nghe lòng hiu quạnh,
Còn mình tôi mong chờ ai về,
Còn mình tôi nghe lời đêm dài,
Anh giờ đây đã mãi xạ
Nếu đã có những gian dối,
Thì người ơi giờ đây đừng tiếc chi,
Nước mắt ấy đã rơi xuống,
Thì tình ta giờ đây chỉ là trong hư ảo,
Nuối tiếc mãi cũng thêm đắng,
Lời đầu môi khi xưa nay đã dối gian,
Có những lúc cũng cay đắng,
Vì tình yêu ngày xưa sẽ mãi không quay về