Biết Lyrics

by Nguyễn Hoàng Tôn

Biết, biết không còn bóng anh trong đời
Vẫn mong bên người và mãi yêu người say đắm
Dù rằng cuộc tình chúng ta sao giờ quá xa
Chỉ còn lại nỗi đau
Ngồi nơi đây thinh vắng căn phòng biết anh không về, lãng quên
Ngày từng ngày một mình nơi đây thinh vắng căn phòng ước anh sẽ về với em

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Biết, biết luôn cần anh, biết mong gần anh
Chỉ một lần dù ngày mai em sẽ
Biết kỉ niệm qua, biết đã mãi xa
Chờ mong anh chờ mong anh

Khóc, khóc cho lòng bớt đi hiu quạnh
Dẫu sương rơi lạnh cùng ánh mắt buồn đêm vắng
Sợ rằng lòng mình sẽ không phai hình bóng ai
Tràn về cùng nỗi đau
Ngồi nơi đây thinh vắng căn phòng biết anh không về, lãng quên
Ngày từng ngày một mình nơi đây thinh vắng căn phòng ước anh sẽ về với em

Biết, biết luôn cần anh, biết mong gần anh
Chỉ một lần dù ngày mai em sẽ
Biết kỉ niệm qua, biết đã mãi xa
Chờ mong anh chờ mong anh

Biết, biết luôn cần anh, biết mong gần anh
Ngồi nơi đây thinh vắng căn phòng biết anh không về với em
Ngày từng ngày một mình nơi đây thinh vắng căn phòng biết em
Biết, biết luôn cần anh, biết mong gần anh
Chỉ một lần dù ngày mai em sẽ
Biết kỉ niệm qua, biết đã mãi xa
Chờ mong anh chờ mong anh

Nguyễn Hoàng Tôn Lyrics