Ðạt Lyrics

by Duy Anh

Ðạt! Người anh yêu quý, người em thương nhất
Luôn luôn quan tâm mỗi khi em buồn
Ðạt! Người anh tôi đó, chỉ luôn yêu thương
Lo cho mọi người khi khó khăn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nhìn vào trong ánh mắt
Nào ai có thấu, khi anh tôi đau có ai bên cạnh
Và tình yêu duy nhất
Mà anh tôi yêu, nay cũng về nơi rất xạ

Ðạt, anh hỡi! Em sẽ mãi mãi bên anh dù trong lúc khó khăn
Dù em biết: Anh sẽ có lúc thấy nản lòng
Nhưng em tin chắc anh sẽ vược qua
Bao nhiêu gian khó không ngăn gì bước chân anh đị

Ðạt anh hỡi! Em luôn mong thấy anh tươi cười ngày mai sáng tươi
Dù em biết: Anh vui nhưng khổ đau thế nào
Em luôn chia sớt ở bên cạnh anh
Và em xin cám ơn cuộc đời
Ðược là em của anh đến muôn đờị