Tình Yêu Là Vàng Lyrics

by Phi Bằng

Cứ nói rằng anh yêu em thật lòng
Nhưng làm sao biết có thật hay không
Nói yêu em thì thôi anh hãy đến
Gặp cha mẹ em xin hỏi cưới
Ta sẽ muôn đời có đôị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Chớ có hoài nghi cho anh tội nghiệp
Trong lòng anh chỉ có mình em thôi
Muốn qua bên nhà em nhưng chẳn dám
Sợ cha mẹ em trách móc bởi đời anh nào bằng aị

Dù ai cao sang nhưng với tình yêu là vàng
Thì thôi anh ơi xin chớ ngại thêm làm gì
Chỉ cần con tim thủy chung và đừng dối gian tình em
Tình yêu là hạnh phúc dài lâụ

Dù cho sông sâu hay núi cao vời vợi
Lòng anh yêu em gian khó nào đâu ngại gì
Ðể ngày mai anh sẽ di gặp cha mẹ em hỏi xem
Vì anh yêu em là mãi mãi yêu rất chân thành.