Em Là Con Cua Lyrics

by Phi Bằng

Anh thường hay nói đùa, thích nói em là con cuạ
Tại vì sao anh cứ hay nói em như vậỷ
Con cua thì có saỏ Cũng dễ thương thôi mà
Ðừng làm bùn con cua cũa anh em nguyện là 1 con cua
Ðôi lần em rất bùn. có lúc em thật cô đơn
Tại vì sao anh nói em mới hay như vậỷ
Mong từ giờ sớm qua, ta sẽ vui chiện trò
Ðược làm 1 con cua cũa anh đễ mãi lun đc bên anh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Em là 1 con cua yêu, em là 1 con cua lì
Nhưng anh chớ lo gì, vì em chẵng làm anh đau
Em có 2 cái càng dài, em sẽ không có kẹp người
Nhưng em lun mong muốn mãi ôm anh trong vòng tay em
Em là 1 con cua ngoan, em là 1 con cua hiền
Nên anh chớ âu phiền tình yêu cũa em người ơi
Em sẽ yêu suốt đời mà, em chĩ yêu có 1 người
Ta yêu nhau anh nhé, mãi em lun muốn làm con cua
Ỡ MÃI BÊN ANH!!!
Em là 1 con cua yêu, em là 1 con cua lì.