Bay Lên Những Giấc Mơ Lyrics

by Nguyễn Hồng Thuận

Ðôi khi lòng ta bỗng thấy muộn phiền
Ðôi khi thời gian khiến ta mỏi mệt
Ðừng lo toan như về đây nếu hết từng ngày
Ôi tuổi xanh trôi đị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm qua nằm mơ bỗng thấy trẻ lại
Ðêm qua nằm mơ bỗng đã quay về
Thời hồn nhiên nhiều mộng mơ áo trắng tuyệt vời
Những ngây ngô đã mất trong tạ

Ồ hô … hát ca giữa trời
Ồ hô … không còn đau thương
Ồ hô … giấc mơ bay về
Ðưa ta về tuổi thợ..

[ÐK:]
Ngày diều bay lưng đồi, ngày mộng mơ tuyệt vời
Có những cô tiên đến mang phép màu
Cùng ta bay lên trời chọn bầu trời xanh tuyệt vời
Có ánh nắng vàng sưởi ấm tim tạ

Rồi ta bỗng mĩm cười đẹp từ lâu quen rùi
Phút chốc quanh ta hóa ra thiên đường
Chẳng còn suy tư nhiều chỉ còn mộng mơ theo diều
Bay đến chân trời với giấc mơ thôị

Baỵ.. baỵ.. bay lên đi
Baỵ.. baỵ.. bay lên đi
Bay lên những giấc mơ của tôi!