Anh Ở Ðầu Sông Em Cuối Sông Lyrics

by Phan Huỳnh Ðiểu

Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ ông
Xa nhau đã chín ba mùa lúa
Chưa ngày gặp lại nhớ mênh mông

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ôi bát ngát chân trời miền hạ
Tím tình yêu tím cả ước mong
Gió, gió nhớ thương ai mà lay bờ lá
ể bìm bịp kêu con nước lớn ròng
ất quê ta xanh xanh triền lá
Giặc nhảy vào lá hóa rừng chông
Nước quê ta dập dềnh tôm cá
Giặc lội vào nước dựng thành đồng

Anh ở đầu sông em cuối sông
Uống chung dòng nước Vàm Cỏ ông
Thương nhau ta hẹn trong mùa tới
Em đón anh về thỏa chờ mong
Em đón anh về thỏa chờ mong