Em có hiểu lòng anh Lyrics

by Yên Lam

Không Chuyện Tình Nào,
Không Bao Xót Xa, Thế Sao Ta Vẫn
Không Ngừng Yêụ
Thiên Ðường Tình Ái
Không Như Giấc Mơ Với Bao Mộng Mơ Hoang Ðường.
Cho Dù Ngàn Năm,
Anh Không Ðồi Thay,
Trot Yêu Thương Yêu Không Hề Phai,
Cho Dù Rằng Em Bò Lại Phái Sau,
Giấc Mô Tình Yêu Xa Vờị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Dù Có Tiếc Nuối Thì Anh Ðả Yêu,
Dù Có Chua Xót Thì Anh Ðã Quen,
Dù Có Xa Cách Thì Long Anh Vẫn Không Hề Phaị
Dù Biết Yêu Sẽ Là Trăm Khổ Ðau,
Dù Trái Ấy Không Là Của Anh,
Hạnh Phúc Sao Quá Xa Lạ Với Anh,
Em Có Hay Long Anh…