Em Cố Quên Anh Lyrics

by Minh Vy

Ngày Anh Ði Rất Xa Về Nơi Ấy
Bỏ Mình Tôi Ngồi Ðây Phố Xưa Giờ Tăm Tối
Khóc Cho Cuộc Tình, Ôi Lòng Ðắng Cay
Trong Quạnh Vắng Sao Nghe Tim Mình Nhói Ðaụ
Người Yêu Ơị.ơi Ờị.!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Giờ Anh Ðâu Ở Phương Trời Xa Lắm
Buồn Vui Nay Mình Em Chắc Anh Nào Ðâu Biềt?
Người Nơi Nàỏ Anh Còn Nhớ Hay Anh Yêu Ðã Lãng Quên?
Yêu Thương Ngày Xưa Thôi Ta Hãy, Quên Người Ơi !

Lòng Ðau Nhói Khi Anh Xa,giọt Nước Mắt Em Tuôn Rơi
Tình Tan Vỡ Ta Xa Nhau Từ Ðâỵ
Ðời Ra Chẳng Còn Gì Vì Mất Anh Thật Rồị
Ðôi Ta Ðôi Nơi Thơi Ðừng Nói Chi Câu Ái Ân Xưạ.!

Ta Cố Quên Nhau Thôi,người Yêu Hỡi Anh Hay Chăng
Hình Bóng Ấy Bao Ðêm Thâu Còn Mãi
Ðừng Vương Vấn Làm Gì? Người Ðã Ko Trở Về.
Anh Yêu Ơi Thơi Nay Ta Ðành Cố Nhau Trong Trái Tim Mình ..

Ngày Ðó Thiết Tha Tình Ta Chất Ngất,
Bao Mộng Mơ Sẽ Ko Tàn Phai Mãi Mãi
Yêu Thương Ngỡ Như Bền Lâu Suốt Kiếp
Mà Vì Ðâu Người Quay Lưng Chốn Nao ???