Dân Ca Quan Họ Bắc Ninh Lyrics

by Phạm Duy

Hoa xinh bươ[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
'm lượn
Ơi ới hoa , Ới này là đóa hoa xinh
Ố tình là con bướm lượn
Ố tình là con bướm đậu ới a
Ớ cái duyên có ả ru hời (2)
Bướm nó lượn rồi bướm ơi à nó bay
Bướm nó đậu rồi bướm ơi à nó bay .
Nước trong ơi tình là nước trong xanh
Ố tình là con cá lội
Ố tình là con cá lặn ới a
Ớ cái duyên có ả ru hời
Cá lội là cá ơ à nó đi , c'a lặn là cá ơi à nó đi
Yêu í nhau, ớ bạn là có yêu nhau
Chứ đừng mà như bướm lựợn chứ đừng mà như cá lội í a
Ớ cái duyên có ả ru hời (2)
Yêu í a nhau rồi cởi áo í à cho nhau
Yêu í a nhau rồi, cởi áo í à cho nhau .