Ðàn Chim Tha Phương Lyrics

by Ðức Huy

Nam: Ðàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ
Hoài mong ngày trở về tổ ấm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nữ : Nhờ mây đưa tin nhờ giọt mưa đến tìm
Hẹn nhau ngày trở về cố hương

Chung: Hẹn nhau ngày trở về cố hương
Hẹn nhau trong trăm nhớ ngàn thương

Nữ : Mùa đông đọa đầy sắp tàn
Mùa xuân sẽ đến

Nam: Hẹn nhau ngày về nhớ nhé đừng quên

Nữ : Dù cho xa xôi, nhọc nhàn năm tháng dài
Ðừng quên ngày trở về bên ấy

Nam: Ðàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ

Chung: Hẹn nhau ngày trở về cố hương.