Baby My Love Lyrics

by Lương Bằng Quang

Này này ng tình em có hay tim anh lẻ loi
Một mình ngồi buồn đâu bit em vu vơ cùng ai
Khi anh bit nơi này thiếu em trong quán sao thật vắng tanh
Nghe tiếng ai đàn bên lòng sao anh cứ mong
E đến nơi này có anh vui với men nồng khó phai ngàn lần anh uống.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
[ÐK:]
Oh my love love love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên baby my love
Vì anh ngu ngơ chợt hát lên love love love
Vì anh kêu tên nàng với men nồng khó phai thấy em cườị