Bạn Thân Anh Là Ðây Lyrics

by Lương Bằng Quang

Mọi người luôn cứ tin cho rằng
Cần có thêm nhiều bạn
Sớt chia khó khăn.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Dù rằng bao người có hơn trăm bạn
Nhưng mấy ai trong người kia
Sẽ cứu giúp anh, và nếụ..

Khi anh cheo leo chênh vênh trên non cao cheo leo
Chợt ngã xuống nơi bờ vực
Là lúc hiểm nguy kề bên.

Nhưng trong mơ ai đang kêu la là người bạn thân anh
Vì chính lúc anh hiểm nghèo
Nhào xuống giúp anh không đắn đọ

[ÐK:]
Bạn thân anh là đây
Lao theo anh trong nguy nan
Bạn thân anh là đây
Lao theo anh không đắn đọ

Dù rằng phải hi sinh
Ðến cứu giúp anh
Chỉ mong như vậy thôi
Hai ta như anh em.

Nhiều khi không cần thềm
Hai ta lo chung khó khăn
Còn sợ gì cheo leo
Giữa vách núi caọ