Bạn Tôi Ơi, Cảm Ơn Bạn Lyrics

by Phạm Khánh Hưng

Ngày Xưa Khi Còn Bé, Nụ Cười Xinh Vừa Hé,
Ðẹp Vòng Tay Yêu Thương Ấm Áp Của Cha Với Mẹ.
Giờ Ðây Khi Ðã Lớn, Ðường Ðời Bao Rộng Mở
Và Khi Tôi Gian Nan, Tôi Ðã Có Thêm Bạn Cùng Ðị

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Bàn Tay Mang Yêu Thương Ðan Xen Vào Nhau
Bước Qua Nỗi Buồn, Bước Qua Khó Nhọc, Tình Ta Vững Bền,
Và Hôm Nay Tôi Xin Cất Lên Lời Ca Cám Ơn Ðến Bạn,
Người Bạn Ðã Cùng Tôi, Dìu Tôi Qua Những Nỗi Sầu Lọ

ÐK:
Này Người Bạn Tôi Ơi, Hãy Ngồi Lại Bên Tôi
Hãy Lắng Nghe Tiếng Của Tôi, Tôi Sẽ Nói Mãi Yêu Bạn Suốt Ðờị
Này Người Bạn Tôi Ơi, Thật Lòng Này Cám Ơn Bạn
Bạn Ðã Cho Tôi Niềm Tin Ðể Vững Bước Trên Con Ðường Ðời,
Xin Cám Ơn Bạn. (cám Ơn Bạn Hiền)