Âm Dương Cách Biệt Lyrics

by Phạm Khánh Hưng

Từng Lời Ngọt Ngào Người Ðã Hứa Mãi Bên Ta
Nhưng Sao Gời Ðây Không Một Câu Từ Giã
Từng Lời Ngọt Ngào Người Ðã Nói Mãi Yêu Ta
Cho Ta Bao Xót Xa

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðể Hôm Nay Ta Ngồi Ðây Trong Màn Ðêm Giá Lạnh
Ôm Bao Mộng Mơ Nhìn Cuộc Tình Vỡ Tan
Ðể Hôm Nay Ta Ngồi Ðây Trong Niềm Ðau Cách Biệt
Một Người Ðã Mãi Mãi Ra Ði

ÐK:
Dù Vẫn Biết Em Không Còn Nữa Em Sẽ Không Về Nữa
Nhưng Ta Vẫn Mong Một Hình Bóng
Ở Nơi Chốn Xa Kia Người Có Thấu Cho Lòng Anh

Bao Ðêm Anh Vẫn Mong Em Kề Bên

Dù Vẫn Biết Em Không Còn Nữa Em Sẽ Không Về Nữa
Nhưng Ta Không Muốn Tin Mình Mất Nhau
Giờ Chỉ Mỗi Riêng Ta Chìm Trong Nỗi Ðau Quạnh Hiu
Âm Dương Các Chia Nhau Từ Ðây