Ðừng Buồn Cho Nhau Em Nhé Lyrics

by Phạm Khánh Hưng

Hai Tiếng Chia Tay Có Cần Phải Nói Ko Em,
Khi Trong Lòng Ta Ðã Lãng Quên Tiếng Yêu Ban Ðầụ
Nhìn Nhau Mà Không Nói Ra Bao Ưu Tư Sâu Khuất Trong Lòng Nhaụ
Một Ngày Trôi Wa Là Thêm Bao Nhiêu Xót Xạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thôi Nhé Em Ơi,thôi Ðành Từ Ðây Mất Nhau,
Ðể Trong Lòng Ta Vẫn Mãi Luôn Giữ Bao Kỷ Niệm.
Ðể Ta Sẽ Không Khổ Ðau Cho Tim Ta Thôi Ðắng Cay Vì Nhau,
Giờ Ðành Thôi Em Ta Chia Lìa Nhau Nhé Em.

[ÐK:]
Ðừng Buồn Cho Nhau Em Ơi,
Khi Duyên Tình Ðã Không Chung Con Ðường Ðị
Ðừng Buồn Cho Nhau Nhé Em,
Khi Bao Lời Hứa Ta Không Sao Giữ Cho Nhaụ

Rồi Ngày Mai Ðây Khi Em Ðắm Say
Hạnh Phúc Trong Tay Ai Ấm Êm,
Nguyện Cầu Cho Em Sẽ Luôn
Yên Vui Hơn Tình Anh...