Ðàn Trong Ðêm Vắng Lyrics

by Unknown

Ðàn trong đêm vắng
lạnh lùng buông tiếng reo đau thương
Từng chiếc lá úa nhẹ rơi theo gió rung cành
Nhạc còn lắng, sao người vẫn theo mây gió ngàn
Lúc đêm vắng ta thầm nhớ bóng hình ai
Mây nước hững hờ cây lá bơ vơ
Ðàn trong đêm vắng dường như thầm nhắc ai xa xưa
Về đây người ơi hàn lại duyên cũ xa vời
Nhạc còn mãi theo hồn gió mây tìm đến người
Mối tơ thắm tiếng than người ơi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Mây nước hững hờ cây lá bơ vơ người ơi