Aline Lyrics

by Unknown

Ngồi họa hình người tình... vào bãi cát vàng
Hình dáng em ngoan... nụ cười ôi mến thương
Rồi trời mịt mù... làn mưa rồi xóa nhòa
Hình dáng nên thợ.. chìm dần trong bão mưạ..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]

Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên... gọi tên người quen
Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên... lòng đau triền miên...

J'avais dessiné sur le sable
Son doux visage qui me souriait,
Puis il a plu sur cette plagẹ
Dans cet orage elle a disparụ

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qúelle reviennẹ
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peinẹ

Ngồi buồn tủi ngoài đờị.. tưởng như ngồi với người
Người đã xa xôị.. người đi mất hơi
Rồi tìm tìm hoàị.. rồi như ngóng đợi
Người hỡi có aị.. tìm em giúp tôỉ

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qúelle reviennẹ
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peinẹ

...
Chỉ còn họa hình... mặt người trên nền cát mềm
Nằm chết êm êm... chìm dần trong nước lên...

Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên... gọi tên người quen
Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên... lòng đau triền miên...

Et j'ai crié, crié... "Aline !". Faut qúelle reviennẹ
Et j'ai pleuré, pleuré... Oh j'avais trop de peinẹ

Rồi anh sẽ hét...
Sẽ hét lên, hét lên... gọi tên người quen
Rồi anh sẽ khóc...
Sẽ khóc lên, khóc lên... lòng đau triền miên...

Rồi chỉ còn một mình....