Ðạp Vỡ Cay Ðàn Lyrics

by Hoa Linh Bảo

Ðập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn
người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi!
Ðập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi
giận người điên đảo quên lời

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn
Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi
Ðập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
giận đời trở như bàn tay

ÐK:
Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái
Mang giọng ca thật buồn
Em bảo tôi rằng: Anh đi học đàn
Ðể đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta

Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh
Ði tìm theo học đàn
Sau một năm trường, tôi trở về quê hương
Nhưng người em gái, ngày ấy đã đi rồi

Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng
Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu
người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh
Rồi cùng xây đắp gia đình

Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình
Ðời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly
Ðập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
giận đời trở như bàn tay

Hoa Linh Bảo Lyrics