Áo Dài Ơi Lyrics

by Lê Quân

Này cô em áo dài
Áo trắng quá đi thôi
Ðang làm bài mê mải
Áo xóa hết bài tôi
Này cô em áo dài
Lúng liếng quá đi thôi
Ðang mùa thi hối hả
Mắt ướt hết tình tôi

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Áo dài áo dài ơi
Mang hồn tôi xa rồi
Tà áo em trắng quá
Cách gì tôi học đây
Áo dài áo dài ơi
Mang hồn tôi xa rồi
Tà áo em vương vấn
Bắt đền áo dài thôi

Bắt đền ! Bắt đền !...

Xin bắt đền
Của phong thư ngày nào
Và khăn tay thơm phức
Bắt đền tình hư hao

Hay làhay là

Hay làđưa em về
Ðền mẹ anh dâu mới
Hay làđưa em về
Ðền đám cưới cho anh