Dạ Tâm Khúc Lyrics

by Phạm Ðình Chương

Ði đi chúng ta đến công viên,
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em, môi em như mật đắng
Như móng sắc thương đau
Như móng sắc thương đaụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ði đi anh đưa em vào quán rượu
Có một chút Paris
Ðể anh được làm thi sĩ
Ðể anh được làm thi sĩ
Ði đi anh đưa em vào quán rượu
Hay nữa đêm Hà Nội
Ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới ...

Ði đi chúng ta đến công viên
Nơi anh sẽ hôn em đắm đuối
Ôi môi em, môi em như mật đắng

Như móng sắc thương đau
Như móng sắc thương đaụ