Dã Tràng Lyrics

by Từ Huy

Ðêm nằm nghe sóng vỗ
Dã tràng lệ thương đau
Bao nhiều năm gian khổ
Một cơn sóng bạc đầu

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm nằm nghe sóng vỗ
Hồn cát cũng thương đau
Ðêm nằm nghe sóng vỗ
Sóng vỗ suốt đêm thâu

Dã tràng lên tiếng khóc
Rơi vào quãng hư vô
Không ngàn năm khó nhọc
Không bằng giấc chiêm bao

Dã tràng lên tiếng khóc
Rơi vào cõi thương đau
Dã tràng lên tiếng khóc
Ua ua ua ua yeah yeah yeah
Dã tràng khóc, Dã tràng
Dã tràng ơi, Dã tràng ơi, chỉ còn im lặng mà thôi
Dã tràng ơi, Dã tràng ơi, chỉ còn im lặng mà thôi
Dã tràng ơi, Dã tràng ơi, chỉ còn im lặng mà thôi
Dã tràng ơi, Dã tràng ơi, chỉ còn im lặng mà thôi