Em Sẽ Không Yêu Lyrics

by Ðức Thịnh

Em không còn[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
yêu còn thương
Từng đến bên nhân duyên em mang cho riêng mình
Những mối duyên cũ giờ xa vời
Còn đâu nữa trái tim từng yêu
Em đã quá đau bao tiếng trao nhau bao u sầụ
Con tim lạnh giá không tình yêu
Kỷ niệm cuốn trôi theo bao yêu thương mặn nồng
Nếu biết trước làm tan mộng
Mộng tình yêu đã chôn sâu
Em sẽ không yêu cho đến khi nào
Giá băng tuôn trào
Tình em đã cho đi biết bao nhiêu
Tình yêu đó cho em biết thương đau
Và giờ em không không tin là
Với con tim em xin câm nín
Tình em khóc bao nhiêu ai nghe cho
Tình chỉ câm nín chia ly với xa lìa
Vì giờ em sẽ không yêu rồi
Sẽ chôn vùi con tim yêu xưạ