Em Chỉ Muốn Tốt Cho Anh Lyrics

by Unknown

Em không muô[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
'n giữ mãi anh trong suốt đêm dài
Càng không muốn anh có lỗi với bao người khác
Niềm đau kia em nguyện giữ tận đáy lòng em
Vì vậy anh có thể đến với cuộc tình bấy lâu
Dù em biết em không thể bên anh trọn đời
Dù em biết em không thể chủ nhân đời anh
Thật mong sao người sẽ hiểu nỗi lòng em
Là vẫn ước mong người mãi trọn đời bên em
Thật lòng con tim em chỉ yêu anh mà thôi
Và tình của em không sao nhạt phai
Người yêu hỡi khi anh rời xa tình yêu cảu em theo anh trọn đời
Cuộc đời không như đôi khi ta thường mơ
Mà lòng vẫn mơ khi cơn mơ không là em
Dù mai sau khi không còn nhau
Lòng vẫn đau muốn khóc tin người
Còn có em.