Ánh Sáng Và Bóng Tối Lyrics

by Unknown

Nếu có lỡ chia tay thì mình phải cách xa nhau
Nếu có lỡ mai sau gặp nhau cho nở nụ cười
Ðể chào nhau như hai người không quen
Ðành nhìn nhau như ngày nào mới quen,
Tình đã kết thúc ta cứ xem như người xa lạ
Tình đã chấm hết tiếc nuối chi thôi không còn gì
Ðừng vấn vương chi cho lòng nhau thêm đau,
Mình hãy quên đi hai người tìm duyên mớị..

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Con đường xưa còn đó bao kỉ niệm ta mới hôm nào
Con đường kia im vắng, có hai người đi về dưới mưạ
Em gặp anh bỡ ngỡ, phút ban đầu em nở nụ cười
Anh nhìn em bối rối, trái tim anh như thuộc về em.
Nhưng nào ai bit trước mối tình đầu sẽ đi về đâu
Thôi chào nhau em nhé, mình ngăn cách duyên tình trái ngang...

Nếu có lỡ chia tay thì mình phải cách xa nhau
Nếu có lỡ mai sau gặp nhau cho nở nụ cười
Ðể chào nhau như hai người không quen
Ðành nhìn nhau như ngày nào mới quen,
Tình đã kết thúc ta cứ xem như người xa lạ
Tình đã chấm hết tiếc nuối chi thôi không còn gì
Ðừng vấn vương chi cho lòng nhau thêm đau,
Mình hãy quên đi hai người tìm duyên mớị..

Giờ đã chia tay thì mình phải cách xa nhau
Nếu có lỡ mai sau gặp nhau cho nở nụ cười
Ðể chào nhau như hai người không quen
Ðành nhìn nhau như ngày nào mới quen,
Tình đã kết thúc ta cứ xem như người xa lạ
Tình đã chấm hết tiếc nuối chi thôi không còn gì
Ðừng vấn vương chi cho lòng nhau thêm đau,
Mình hãy quên đi hay người tìm duyên mớị..

Giá như nếu lúc trước hai chúng ta không có nỗi lầm
Giá như nếu lúc trước không có mưa trên con đường kia
Ðừng chào nhau hai chúng ta đâu phải quen nhau
Thì làm chi để giờ đây ta phải chia ly, gặp gỡ nhau làm gì
Ðừng chào nhau hai chúng ta đâu phải quen nhau
Thì làm chi để giờ đây ta phải chia lỵ..gặp gỡ nhau làm gì...!