Anh Sẽ Ðến Lyrics

by Sỹ Ðan

Ðường phô[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
' hoang vắng lúc đôi ta biệt ly
Bóng em đi phai tàn theo năm tháng
Từ ngày qua lẻ loi trong thu vàng hiu hắt
Mình anh thôi bước khuya trên đường côi .
Lời hứa năm đó, nhớ hay em vội quên
Nếu x anhau vẫn gọi người yêu dấu .
Dù tình ta có phai sau bao ngày xa cách
Mà hồn anh tiếng yêu còn vang mãi .
Nên anh sẽ đến dù chúng ta không còn nhau ,
Anh sẽ đến dù biết ra sao ngày sau ,
Anh sẽ đến dù nói lên câu biệt ly,
Anh sẽ đến dù nước mắt hoen bờ mi .
Nên anh sẽ đến dù nóng em xa dần xa,
Anh sẽ đến dù ngày tháng có phôi pha tình ta ,
Anh sẽ đến dù có đêm đêm lệ rơi,
Anh sẽ đến dù chỉ bên em một phút thôi !