Bay Lên Lyrics

by Hà Thái Hoàng

cuộc đời [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
đen trắng, lòng người thực hư, giật mình tỉnh giấc ôi bao mệt nhoài níu kéo tôịCười người hôm trước, người cười hôm sau ,cũng chỉ là một bàn cờ lọc coc đấu đá nhaụ Ðơn độc không một ai cùng chí hướng vươn caọ Hãy thật tâm đừng nên dối trá.Mang phận danh đẹp tốt là cứu sông nhân loại sao loại nhau mà không thương xót?
Cuộc đời đen trắng, lòng người thực hư, giật mình tỉnh giấc ôi bao mệt nhoài níu kéo mãị Cười người hôm trước, người cười hôm sau ,cũng chỉ là một bàn cờ lọc coc đấu đá nhaụ Ðơn độc không một ai cùng chí hướng vươn caọ Hãy thật tâm đừng nên dối trá.Mang phận danh đẹp tốt là cứu sông nhân loại sao loại nhau mà không thương xót?yeah yeah
Mệt nhoài chưa em? Ngậm ngùi chưa em? Vùi dập cuộc sống ganh ghét chỉ thêm oán thêm thù.Bầu trời trong xanh, một màu tinh khôị Trần tục bản thân nhìn về một chân trời