Và Rồi Anh Ði Như Trong Mơ Lyrics

by Hà Thái Hoàng

Và rồi anh đi như trong mơ tiếc một tình yêu vu vơ
Anh dù vẫn biết trái tim tội tình.
Kỷ niệm đôi ta tan như giấc mơ
Giấc mơ giờ đã không thành
Anh dù vẫn biết con tim còn yêụ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Khóc khóc nữa chi anh hỡi nói chi nhiều
Tình ta đã đắng cay muôn điều
Khóc khóc nữa chi anh hỡi nói chi nhiều
Tình cay đắng xót xa trăm chiềụ