Duyên Số Lyrics

by Thái Khang

Một vì sao [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
hôm nay bỗng đã tắt
một vầng trang trên cao chợt chia đôi
Trời đã tính ngăn cách ta chia lìa .
Thề gian nay , thôi ta phải mất nhau ...
Này bạn ơi hôm qua nào ai biết .
Chuyện ngày nay , nhân gian đã thay đổi
Tình hợp tan , co mấy ai nào ngờ.
Vẫn cứ trôi đi âm thầm lặng lẽ......
****Ngày chia tay đâu ai nào biết tiếng yêu này đang vỡ tan , Vì duyên số xua ta xa nhau tim này đang vỡ vụn , hận lòng vết thương đau lặng nhìn bước em xa đời anh . Tình mình đã hết duyên , nợ tình đã hết rồi sao ? ...
Buồn chia ly đâu ai nào muốn phải gieo tình trong trái ngang , Vì số kiếp đưa em xa anh , duyên tình đã hết rồi . Ðừng khóc nữa em ơi khiến cho lòng đau rã rời . Vì anh biết đôi ta ,từ nay không còn nhau .... Vì số kiếp đôi ta , từ nay mãi không ...... Thuộc về nhau !!! ...