Duyên Kiếp Bẻ Bàng Lyrics

by Nguyễn Minh Anh

Anh quá nghèo đâu dám yêu em
Ðời trắng tay mộng ước chưa thành
Cha mẹ già chưa trả hiếu
Anh còn một đàn em thơ
Ðâu có gì giữ được tình ta

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Thôi cũng đành chôn kính trong tim
Ðể nổi đau nhận lấy riêng mình
Chỉ mông đời em thay đổi sau này
Gặp người giàu sang
Anh chấp nhận tất cả vì em

Tình nghĩa đôi ta
Có duyên mà không có nợ
Nên mình phải cách xa nhau
Ngày mai em vui duyên mới bên người
Sang sông con sáo xổ lòng
Anh ở lại ngầm ngùi nhớ mông

Duyên số nghèo dám trách chi ai
Thà để em hạnh phúc bên người
Sống trong giàu sang nhung gấm
Hơn là phận nghèo túng thiếu
Thôi cam đành mất người mình yêu .