Ðêm Buồn Lyrics

by Văn Phụng

Ðêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðêm đêm tưởng giải Ngân Hà
Ngôi sao Tinh Ðẩu đã ba năm tròn
Ðá mòn nhưng dạ chẳng mòn
Tào Khê nước chảy vẫn còn trơ trơ

Ðêm qua ra đứng bờ ao
Trông cá, cá lặn trông sao, sao mờ
Buồn trông con nhện giăng tơ
Nhện ơi, nhện hỡi, nhện chờ mối ai
Buồn trông chênh chếch sao Mai
Sao ơi, sao hỡi nhớ ai sao mờ