Em Muốn Sống Bên Anh Chọn Ðời Lyrics

by Nguyễn Cường

Em muốn sống bên anh trọn đời
Như núi Chư-prông đứng bên mặt trời
Ðể ngày ngày mặt trời say mê gọi núị
Em muốn sống bên anh trọn đời
Như áng mây khát khao khát khao bầu trời
Bầu trời của em tình yêu của em.
Mùa xuân ơị!!

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Tình yêu tôi như màu xanh ngàn lá rừng
Giọt sương ơi, heah yeah
Tình yêu tôi như dòng Sê-san tuôn trào
Không bao giờ khô cạn, không khi nào tàn phaị
Xin mãi mãi như con sông dài
Dẫn sóng theo anh tới nơi chân trời
Khi có nhau ta sống trong tình yêu mãi mãi,
Mùa xuân ơị!!!
(Dù mùa xuân có tàn phaị)