Ðêm Chia Xa Lyrics

by Unknown

Ðêm chia xa [ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
âm vang tiếng hát ...
Ðêm thiết tha bao ngày tháng qua !
Ðêm hoang mang thương hoài mùa trăng ...
Ðêm chắt chiu dáng nghìn sao băng ....
Em bây giờ ! buồn riêng một nơị..
mùa thu tàn hơị..vàng lá rụng rơị.....
Anh bây giờ nhịp bước chơ vợ..
Ðêm là rời rã......ngày là xót xa ....!!!!
Ta buông nhaụ.. em xanh nước mắt !
Ta mất nhaụ.. anh vạn nỗi đau ...
Trong mưa bay anh dài cơn say ....!
Nghe lắng sầu cơn mộng qua tay ...!!!!!!
Trong mưa bay anh dài cơn say !
Nghe lắng sâu ... cơn mộng qua tay