Ðóa Hoa Xanh Lyrics

by Trần Tiến

Ðóa hoa xanh tôi tìm
Cô gái hái mang đi
Người con gái đi đâu rồi
Cô đến với người yêu
Người yêu cô làm gì
Người yêu cô đi lính
Người lính ấy đâu rồi
Người lính ấy không về
Anh bây giờ nằm dưới đóa hoa xanh

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðóa hoa xanh tôi tìm
Nơi người lính yên nằm
Còn giọt sương ướt
Giọt sương rồi tan mất
Ðóa hoa bay lên trời
Hay vẫn trên cõi đời
Trên mộ vì sao sáng
Hay còn trong rừng vắng
Ði khắp nơi tôi tìm
Ðóa hoa xanh trên đời
Tôi tìm và tôi hát
Bài hát đóa hoa xanh