Ðêm Cô Ðơn Lyrics

by Unknown

Lăng nhìn khói sương trắng, mơ dáng quen về bên nói cươi .
Lac loài giưa năm tháng, mang vết thương cuôc tinh dở dang .

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Làm gi để quên lang, lơi ai hứa: Yêu em triền miên
Bao nôi đau dày vo trái tim phai úa theo thơi gian.

Măn nông ái ân cu bay tít xa, ngươi đi khuất rôị
Thi thầm hoi mây gio: Ai có hay long này vơ tan?

Bơi vi quá nhung nhớ, minh em le loi trong hoàng hôn!
Ði đến nơi hen ho thuở nao, ngẩn ngơ sầụ

Ðêm cô đơn, căn gác im lim, ngươc về quá khứ nghe buôn tênh .
Ðêm cô đơn, hoang vắng tâm hôn, môi xanh xao, nhat phai màu măt.

Ðêm cô đơn, em viết thơ tinh. Màu mưc tím thiết tha chơ mong
Qua cơn giông ,em se bên ngươi, đươc chung sống yêu thương tron đơi !!!!