Ðàn Bà Là Thế 2 Lyrics

by Thiên Trường

Anh ... đã quá sai, đã quá sai vì cho rằng
Ðàn bà ai cũng giống như ai
Em ... hãy thứ tha, hãy thứ tha trong cuộc đời
Chuyện gì cũng có thể xảy ra
Làm sao để cho ai hiểu
Ðừng nên trách chi thêm nhiều
Bởi vì tôi luôn yêu em, giờ tôi đã biết lỗi
Tôi không nên quơ đũa cả nắm

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
ÐK:
Ðàn ông là thế chỉ vì họ quá yêu
Ðàn bà phải hiểu thông cảm cho đàn ông
Chuyện đã lỡ có trách nhau cũng chỉ vậy thôi, dù quá đau
Hãy cho anh biết giải wuyết ra làm sao
Ðể cho anh thấy cảm giác nhẹ nhàng hơn
Vậy thì anh hãy đi đi
Có lẽ chia tay thì hơn (kết thúc trong niềm đau)