Anh Ðã Làm Ðiều Gì Sai Lyrics

by Thiên Trường

Em chẳng hiểu lý do
Vì sao em bỏ anh mà đi
Hay tại anh quá nghèo
Không lo cho em được như người khác?

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh chẳng hiểu thế nào
Người đó có tốt hơn là anh
Hay những lời nói mật ngọt
Ðến với em như bóng câu qua cầụ

Anh đã làm sai điều gì đây hỡi em
Em hãy nói đi cho anh được sửa lỗi
Lẽ nào tình yêu em trao anh bấy lâu
Chỉ là dối gian hay còn một điều khác.

Anh đã làm sai điều gì đây hỡi em
Em hãy nói đi, vì lòng anh không thể
Anh không thể mất em đâu người ơị