Ðiệu Lý Con Bìm Bịp Lyrics

by Thiên Trường

Chiều Chiều ra đứng bờ sông nghe bìm bịp kêu,
Sao thương ai nức nỡ trong lòng,
Ðể con đò chiều vỗ bến tình liêu,
Mà Gời Ðây nước trôi qua cầu,
Em bước theo chồng xa rời tình anh,
Xa mái trang nghèo xa hàng dừa xanh.

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Nơi đâu phương xa câu hát này xin gữi cho em,
Sau bao nhiêu năm xa cách người anh đã yêu thương,
Người ra đi không nói lời từ ly,
Ðêm vu quy thương xót cho thân phận mình,
Long đong, số kiếp tôi nghèo không được bằng ai,
Ðâu giám mơ mộng trèo cao té đaụ

Bờ cỏ lau gió đưa cành lao sao,
Ðêm không sao không có em bên cạnh,
Lòng quạnh đau mình anh ngồi đây,
Nhung nhớ những này ta còn bên nhau,
Ôm mối cung sầu thôi đành hẹn kiếp saụ