Ðêm Gành Hào Nghe Ðiệu Hoài Lang Lyrics

by Vũ Ðức Sao Biển

Dưới trăng, dòng sông trôi rất dịu dàng.
Như dải tơ vàng xuôi về biển Ðông.
Gành Hào ơi nữa đêm ai hát lên câu hoài lang.
Vầng trăng nghêin xuống trên vạt rừng tràm.
Xề u xế u liu phạm.
Dây tơ đàm kìm buông thiết thạ
Xề u xề u liu phạn. Ðưa cung đàn về trên bến xưạ

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Ðường dù xa ong bướm, xin đó đừng phụ nghĩa tào khang.
Ðêm luống trông tin nhạn, ngày mỏi mòn như đá vọng phụ Vọng phu vọng, luống trôn tin chàng.
Lời ai ca, dưới ánh trăng nàỵ
Rừng đước mênh mông đêm
Gành Hào chơt thương nhớ aị
Ngày ấy ra đi, con sông buồn tím một dòng trôị
Bạc Liêu ơi, có nhớ chăng ngườị
Thuở ấy thanh xuân, trăng
Gành Hào tròn như chiếc gương.
Giờ tóc pha sương, qua Gành hào tiếc một vầng trăng