Bạn Lyrics

by Hồ Minh Phúc

Bạn là ngườI bạn thân cùng tôi san sẻ âu lo bao nỗI muộn fiền
Cùng tôị. hát lên khúc hát tuyệt vờI cuộc đờI thiết tha
Là ngườI cùng tôi ..lun mong mọI điều hạnh phúc sẽ đến vs nhau
Và cùng tôi tiếp bước trên con đường xa
Dù cho có biết bao điều khó khăn
ÐK :
Bạn thân hỡI cùng nhau ta hát khúc ca vui

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Kề vai sẻ chia buồn vui hát cho ngày mai
Bạn thân hỡI cùng nhau vui bước trên đoạn đường
Và cầm tay nhau , cùng đến bao điều ước mợ.