Anh Sẽ Về Lyrics

by Nguyễn Hữu Nghĩa

Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về)
Về nơi ngôi nhà, vách đất với hàng hoa thơm
Nơi con đê già, nơi cây cầu tre
Nơi con đường đất dấu chân trâu bò

[ Lyrics from: http://www.lyricenter.com ]
Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về)
Về trên sông rộng, ôm hết cánh đồng xanh lam
Hôn em, hôn mẹ, hôn bao người thân
Sẽ nói sẽ cười sẽ vui nhiều hơn

ưa em vào gió, khẽ trao cành hoa
Ra sau vườn nhỏ, trồng lại cho em
Dây hoàng lan, hương đậm thêm

Anh sẽ về, em ơi anh sẽ về (em ơi anh về)
Dù đêm không cùng hay mất hết người thân yêu
Cho em thôi buồn, cho chim lìa xa
Sẽ gắng quay về, chết nơi ra đời

Nguyễn Hữu Nghĩa Lyrics